Jun 15, 2010

Exam is around the corner.

Bismillah.EXAM intersessi

QMT425 21 Jun 2010


Revision guys!!!


Allahmummaj'alni minan naajihin wal faaiziin fil imtihan fid deen fi dunia wal akhirah~Allahumma amin.


[Ad-Dzaariyat:55]Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.JADILAH KITA MUKMIN YANG MEMBERI PERINGATAN DAN MENERIMA PERINGATAN DARI SAUDARA MUKMIN YANG LAIN. ALLAHUMMA AMIN YA RABB.

No comments: