Sep 7, 2010

Eidun Saeidun, Eidun Mubarakun~


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

[Ad-Dzaariyat:55]Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.JADILAH KITA MUKMIN YANG MEMBERI PERINGATAN DAN MENERIMA PERINGATAN DARI SAUDARA MUKMIN YANG LAIN. ALLAHUMMA AMIN YA RABB.

No comments: