Dec 3, 2009

Al-Quran menjadi syafaat

Abu Umamah r.a. berkata : Rasulullah SAW telah menganjurkan supaya kami mempelajari Al-Quran, setelah itu Rasulullah SAW memberitahu tentang kelebihan Al-Quran" Telah bersabda Rasulullah SAW : Belajarlah kamu akan Al-Quran, di akhirat nanti dia akan datang kepada ahlinya, yang mana di kala itu orang sangat memerlukannya. Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya, "Kenalkah kamu kepadaku?" Maka orang yang pernah membaca akan menjawab: "Siapakah kamu?" Maka berkata Al-Quran:
" Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari." Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu: "Adakah kamu Al-Quran? Lalu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca menghadap Allah SWT. Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walau berlipatganda sehingga keduanya bertanya: " Dari manakah kami memperoleh ini semua, padahal amal kami tidak sampai ini?" Lalu dijawab:" Kamu diberi ini kerana anak kamu telah mempelajari Al-Quran"

No comments: