Aug 11, 2009

kuliah oh kuliah

Saya sangat suke hadir ke kuliah..
banyak perkara yang dapat dipelajari ...
target 100% kehadiran ke kuliah!!
Saya belajar IKHLAS kerana Allah!!

1 comment:

+akufobia+ said...

datang class itu best.